Organisatie

Image
CO2 prestatieladder

SAMEN ZORGEN VOOR MINDER CO2

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij daarom gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben een beleid voor het duurzaam ondernemen, CO2-reductiedoelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Het is van even groot belang voor ons bedrijf dat wij dit beleid uitdragen naar onze medewerkers onze klanten en alle ander belanghebbenden. Daarbij willen wij de ervaring en kennis die wij opdoen delen met anderen zodat zij verder kunnen bouwen op onze inspanningen.

Zelf willen wij op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creƫren en meetbare resultaten boeken. Daarom hebben wij de CO2-footprint voor onze organisatie opgesteld en zijn wij inmiddels CO2 Bewust niveau 5 gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Wij zien de CO2 prestatieladder als een hulpmiddel bij het realiseren van onze CO2 reductie doelstellingen.

Op dit deel van onze website kunt u informatie vinden over onze uitstoot, reductie doelstellingen en de maatregelen die wij nemen. Op de website van de SKAO (link) kunt u zien dat wij actief deelnemen aan het CO2 beleid.

Image

DOELSTELLINGEN

Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor, van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf te verminderen.

De directie van Gebr. van der Poel B.V. heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

Door implementatie van deze maatregelen willen we de CO2 uitstoot in de periode 2021 - 2023 met 39,8 ton verminderen binnen scope 1, met 12,00 ton binnen scope 2 en 49,62 ton binnen scope 3

De directie van Gebr. van der Poel B.V. bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen.

D.H.G. van der Poel

Directeur


PROJECTEN

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij verantwoord omgaan met energie verbruik en de uitstoot van CO2 structureel verlagen.

Wij hebben dan ook het streven om projecten aan te nemen met visie op emissie reductie.

SLOOTBESTEK DE KAAG & RIJPWETERING

Het eerste werk met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel (conform de CO2-prestatieladder) dat wij zelfstandig hebben aangenomen is een feit. Het project Slootbestek perceel De Kaag & Rijpwetering in opdracht voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn aangenomen met ambitieniveau 3. Wij hebben een energie audit verslag opgesteld om te kunnen controleren en analyseren op de energieaspecten van het project waar gunningsvoordeel op is verkregen. Het project loopt van 2015 tot en met 2017.

Baggeren de Wilck

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Werk is in uitvoering.

Baggeren polder Oudendijk

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Werk is in uitvoering.

 Kadeverbetering Oudshoorn Zuid

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Werk is in uitvoering.

 Onderhoudsbaggeren seizoen 2021-2022

Voor het hoogheemraadschap van Delfland. Werk is in uitvoering.

Herontwikkeling Burg. A. Colijnweg 200

Voor de gemeente Amsterdam. Het werk is gegund.

 

TOEGEPASTE INNOVATIES

Om ons beleid en doelstellingen te kunnen waarborgen hebben wij in diverse innovaties moeten investeren.

MATERIEEL

Divers materieel is voorzien van een computer software waarbij wij precies kunnen zien wanneer en hoeveel de machinist / chauffeur verbruikt.

Ook rijden al meerdere tractoren en onze vrachtwagen met een SCR systeem op AdBlue. AdBlue is een brandstofbesparende oplossing met een beperkte CO2 uitstoot. 

PERSONEEL

Door het houden van meerdere toolboxen en het volgen van het sector initiatief "Sturen op CO2" vergroten wij het milieubewustzijn van ons personeel. Het hoofdtheme van "Sturen op CO2" is het inzichtelijk krijgen van brandstof. De doelstelling van de werkgroep is gespecificeerd op het inzichtelijk krijgen van brandstofverbruik van materieel bij verschillende activiteiten en diverse uitrustingsstukken.

BEDRIJFSPAND

Wij zijn in 2013 begonnen met de 1e fase van ons nieuwe bedrijfspand, begin 2016 is de laatste fase opgeleverd. Ons nieuwe kantoor is volledig voorzien van led verlichting, doormiddel van diverse technieken hebben wij ervoor gezorgd dat ons bedrijfspand zowel duurzaam als functioneel is.

0
zonnepanelen
Image
0
% energieneutrale
bedrijfslocatie

Heeft u een vraag?

Wij denken graag met u mee

Volg ons

logo-footer-200x70px.png

T +31 71 501 82 63

Leidseweg 17a, 2374 AS Oud-Ade

info@gebrvdpoel.nl

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics -
Wordt gebruikt om het aantal Google Analytics-serververzoeken bij te houden bij gebruik van Google Tag Manager
Accept
Decline
Google Analytics
UA Code voor het verzamelen van statistische gegevens.
TAG Google Analytics
Accept
Decline