Organisatie

Image
CO2 prestatieladder

SAMEN ZORGEN VOOR MINDER CO2

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij daarom gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

Wij hebben een beleid voor het duurzaam ondernemen, CO2-reductiedoelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Het is van even groot belang voor ons bedrijf dat wij dit beleid uitdragen naar onze medewerkers onze klanten en alle ander belanghebbenden. Daarbij willen wij de ervaring en kennis die wij opdoen delen met anderen zodat zij verder kunnen bouwen op onze inspanningen.

Zelf willen wij op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare resultaten boeken. Daarom hebben wij de CO2-footprint voor onze organisatie opgesteld en zijn wij inmiddels CO2 Bewust niveau 3 gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. Wij zien de CO2 prestatieladder als een hulpmiddel bij het realiseren van onze CO2 reductie doelstellingen.

Op dit deel van onze website kunt u informatie vinden over onze uitstoot, reductie doelstellingen en de maatregelen die wij nemen. Op de website van de SKAO kunt u zien dat wij actief deelnemen aan het CO2 beleid.

Image

DOELSTELLINGEN

Wij hebben de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen en het brandstofverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik.

 

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2          
20% CO2 - reductie in 2020 t.o.v. 2013  70% CO2 - reductie in 2020 t.o.v. 2013 Totaal 15% CO2 - reductie in 2020 t.o.v. 2013 PROJECTEN

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij verantwoord omgaan met energie verbruik en de uitstoot van CO2 structureel verlagen.

Wij hebben dan ook het streven om projecten aan te nemen met visie op emissie reductie.

SLOOTBESTEK DE KAAG & RIJPWETERING

Het eerste werk met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel (conform de CO2-prestatieladder) dat wij zelfstandig hebben aangenomen is een feit. Het project Slootbestek perceel De Kaag & Rijpwetering in opdracht voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn aangenomen met ambitieniveau 3. Wij hebben een energie audit verslag opgesteld om te kunnen controleren en analyseren op de energieaspecten van het project waar gunningsvoordeel op is verkregen. Het project loopt van 2015 tot en met 2017.


TOEGEPASTE INNOVATIES

Om ons beleid en doelstellingen te kunnen waarborgen hebben wij in diverse innovaties moeten investeren.

MATERIEEL

Divers materieel is voorzien van een computer software waarbij wij precies kunnen zien wanneer en hoeveel de machinist / chauffeur verbruikt.

Ook rijden al meerdere tractoren en onze vrachtwagen met een SCR systeem op AdBlue. AdBlue is een brandstofbesparende oplossing met een beperkte CO2 uitstoot. 

PERSONEEL

Door het houden van meerdere toolboxen en het volgen van het sector initiatief "Sturen op CO2" vergroten wij het milieubewustzijn van ons personeel. Het hoofdtheme van "Sturen op CO2" is het inzichtelijk krijgen van brandstof. De doelstelling van de werkgroep is gespecificeerd op het inzichtelijk krijgen van brandstofverbruik van materieel bij verschillende activiteiten en diverse uitrustingsstukken.

BEDRIJFSPAND

Wij zijn in 2013 begonnen met de 1e fase van ons nieuwe bedrijfspand, begin 2016 is de laatste fase opgeleverd. Ons nieuwe kantoor is volledig voorzien van led verlichting, doormiddel van diverse technieken hebben wij ervoor gezorgd dat ons bedrijfspand zowel duurzaam als functioneel is.

 

0
zonnepanelen
Image
0
% energieneutrale
bedrijfslocatie

Heeft u een vraag?

Wij denken graag met u mee

Volg ons

logo-footer-200x70px.png

T +31 71 501 82 63

Leidseweg 17a, 2374 AS Oud-Ade

info@gebrvdpoel.nl