Projecten

Image
Totale gebiedsinrichting

Project Leendert de Boerspolder 

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben wij de Leendert de Boerspolder opnieuw ingericht. Het voormalige zes hectare grote polder, is nu een waternatuurgebied met snoekpaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Dit project is gefaseerd in verschillende fases:

  • Fase 1     Deze fase bestond uit het maaiveld obstakelvrij maken, maaien en frezen. Dit werd gedaan om te voorkomen dat broedvogels of andere beschermde soorten zich huisvesten in het werkgebied. Ook zorgt dit ervoor dat er een netter eindresultaat bij het afwerken bereikt kan worden.
  • Fase 2     In de tweede fase werden veel grondwerkzaamheden verricht, zoals: aanbrengen van dammen, opschonen watergangen en dempen sloten, ontgraven grond, transport grond en het verwerken van de grond. Daarnaast werd er een golfbreker, beschoeiing, groenvoorzieningen, inlaten en een duikverbinding geplaatst. Met behulp van de duikverbinding wordt het gebied van fase 1 en 2 onder water gezet. 
  • Fase 3     In de derde fase wordt het terrein verder ingericht en afgewerkt. Tot slot zal het gebied worden ingezaaid.

Wij bedanken het Hoogheemraadschap van Rijnland voor dit mooie project en de fijne samenwerking!
 

 

0
%
vakmensen
Image
0
klanten blij gemaakt afgelopen jaar

Heeft u een vraag?

Wij denken graag met u mee

Volg ons

logo-footer-200x70px.png

T +31 71 501 82 63

Leidseweg 17a, 2374 AS Oud-Ade

info@gebrvdpoel.nl