Skip to main content

Bouwrijp maken

Klaarmaken van het bouwterrein

Het bouwrijp maken van een terrein heeft alles te maken met het klaarmaken van het bouwterrein voor de bouw. Heeft u de wens om iets te (ver)bouwen? Dan kunnen wij voor u al het grondwerk verzorgen. Ook het aansluiten van de rioleringen en drainages is voor ons geen probleem.

Neem voor meer informatie contact met ons op! 

5 goede redenen om ons te contacten

  • Veel kennis over de bodemopbouw in het Groene Hart
  • Verzorging van de gehele verharding, inclusief fundering
  • Kan in combinatie met grondwerk uitgevoerd worden
  • Kennis van de afwatering
  • Modern materieelpark voor een optimale uitvoering