Skip to main content

Certificeringen & verklaringen

Waarborg voor kwaliteit

Gebr. v.d. Poel werkt volgens afgesproken normen en geldende regels. Onderstaande certificaten zijn het bewijs ervan.

ISO 9001 - Standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001:2015

Standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten..

Certificering

Om de Kwaliteit van ons bedrijf te behouden zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd.

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

VCA**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Certificering

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel daarom zijn wij VCA** gecertificeerd. Dit betekent dat ons personeel op veilige wijze werkt, maar ook het materieel waar zij mee werken veilig is. Zo ook het materieel wat wij verhuren.

Ook gaan wij op verantwoorde en zorgvuldige wijze met milieu en gezondheid om.

CO2 Prestatieladder

Stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te verminderen

Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor, van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf te verminderen. De directie van Gebr. van der Poel B.V. heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

Door implementatie van deze maatregelen willen we de CO2 uitstoot in de periode 2021 - 2023 met 39,8 ton verminderen binnen scope 1, met 12,00 ton binnen scope 2 en 49,62 ton binnen scope 3.

De directie van Gebr. van der Poel B.V. bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen.

D.H.G. van der Poel
Directeur

Certificering

Wij hebben het CO2-bewust Certificaat niveau 5 en voldoen daarmee dus aan niveau 5 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1. Dit doen wij omdat wij duidelijk zien dat CO2 uitstoot een negatieve invloed heeft op het klimaat en daarmee de wereld waarop wij leven. Wij willen dan ook ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor nu en later.

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Gebr_Van_der_Poel_B_V 

FSC voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd

FSC®

(FSC®-C004606 / CU-COC 832446)
Voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Let op het FSC-logo voor onze FSC®-gecertificeerde producten.

Certificering

Wij hebben gekozen voor een FSC®-certificering omdat verantwoord omgaan met het milieu hoog bij ons in het vaandel staat. Gezien het vele hardhout wat wij op jaarbasis gebruiken.

PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

PEFC

PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

Het internationale PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.

Certificering

Ook voor ons bedrijf is duurzaam omgaan met bossen een belangrijk punt. Wij hebben het PEFC-certificaat behaald om bij te dragen aan duurzaam bosbeheer wereldwijd.