Skip to main content

Certificeringen & verklaringen

Waarborg voor kwaliteit

Gebr. v.d. Poel werkt volgens afgesproken normen en geldende regels. Onderstaande certificaten zijn het bewijs ervan.

ISO 9001 - Standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001:2015

Standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten..

Certificering

Om de Kwaliteit van ons bedrijf te behouden zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd.

VCA - Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

VCA**

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Certificering

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel daarom zijn wij VCA** gecertificeerd. Dit betekent dat ons personeel op veilige wijze werkt, maar ook het materieel waar zij mee werken veilig is. Zo ook het materieel wat wij verhuren.

Ook gaan wij op verantwoorde en zorgvuldige wijze met milieu en gezondheid om.

CO2 Prestatieladder

Stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te verminderen

Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor, van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. Om deze reden zetten wij ons in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf te verminderen. De directie van Gebr. van der Poel B.V. heeft aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen beperken.

Door implementatie van deze maatregelen willen we de CO2uitstoot in de periode 2024 - 2026 met 134,4 ton verminderen binnen scope 1 en de gerealiseerde reductie van 29 ton handhaven binnen scope 2.
Voorstaande reductiedoelen komen bovenop de reeds behaald reductie van -714 ton CO2 binnen scope 1. Binnen scope 2 handhaven we gerealiseerde reductie van -29 ton CO2.
Binnen scope 3 wensen wij een reductie te behalen in de periode 2024-2026 van -87 ton CO2

De directie van Gebr. van der Poel B.V. bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig bijsturen om de doelstelling te behalen.

D.H.G. van der Poel
Directeur

Certificering

Wij hebben het CO2-bewust Certificaat niveau 5 en voldoen daarmee dus aan niveau 5 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1. Dit doen wij omdat wij duidelijk zien dat CO2 uitstoot een negatieve invloed heeft op het klimaat en daarmee de wereld waarop wij leven. Wij willen dan ook ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving voor nu en later.

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Gebr_Van_der_Poel_B_V 

ISO 14001

Het minimaliseren van onze invloed op het milieu.

ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Op deze manier heeft Gebr. van der Poel handvatten gekregen om op systematische wijze de milieueffecten van onze activiteiten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. 

Certificering

Wij hechten veel waarde aan het minimaliseren van onze invloed op het milieu. Om dit kracht bij te zetten zijn wij ISO 14001 gecertificeerd.