Skip to main content

Natuurvriendelijke oevers

Kans om de natuur zijn gang te laten gaan

Bij natuurvriendelijke oevers wordt naast de waterkerende functie ook rekening gehouden met natuur en landschap. Zo’n oever wordt gemaakt door het landinwaarts afgraven van een talud. Door de natuur zelf zijn gang te laten gaan wordt de waterkwaliteit verbeterd en het water helderder. Op de drassige bodem en het ondiepe water groeien veel oever en onderwaterplanten. Deze planten trekken weer veel dieren aan die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten.

Wilt u meer weten over de voordelen of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers? Neem dan contact met ons op.

5 goede redenen om ons te contacten

  • Veel kennis over de bodemopbouw in het Groene Hart
  • Verzorging van de gehele verharding, inclusief fundering
  • Kan in combinatie met grondwerk uitgevoerd worden
  • Kennis van de afwatering
  • Modern materieelpark voor een optimale uitvoering